• Tüketici Danışma Hattı
  • +90 232 545 39 07

KARİYER

İnsan Kaynakları Politikamız


ULUSSAN olarak başarımızın ve kalitemizin dayandığı en önemli noktanın çalışanlarımızın başarısı olduğuna inanıyoruz. Bu sebepten dolayı en önemli kaynağımız insandır. Biz en yüksek performansı, ancak en iyi insanlarla çalışarak sağlayabileceğimizi biliyoruz.

Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel esasları şunlardır:

  • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
  • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
  • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim imkanı sağlamak
  • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
  • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek
  • Açık iletişim ortamı sağlamak
  • Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

İş Başvuruları

Siz de ULUSSAN ailesinin bir parçası olarak, çalışma arkadaşımız olmak istiyorsanız aşağıdaki e-posta adresine, özgeçmişinizi de içeren bir e-posta atabilirsiniz.

insankaynaklari@ulussan.com.tr

Copyright © 2018 ULUS Süt Ürünleri İml. İnş. Yem ve Topr. Mah. Tic. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.